Samarbejde med Sprogskolen i Billund

Billund er en international by med mange tilflyttere, som arbejder på de store internationale virksomheder i området. Grindsted-Billund Soroptimistklub arbejder sammen med Sprogskolen i Billund for at hjælpe med at integrere vores nye medborgere.

Hver anden uge deltager vi aktivt i tre undervisningstimer med to klubmedlemmer ad gangen. Sproglæreren har forinden grundigt forberedt, hvad vi skal hjælp til med. Mange forskellige emner bringes på bane, og det hele drejer sig jo i bund og grund om at få eleverne til at tale dansk.

Der er på Sprogskolen elever fra alverdens lande, f.eks. Tyskland, Indien, Japan, USA og Kina. For alle elever gælder det, at udtalen af vores helt egne vokaler æ, ø og a volder stort besvær. Men øvelse gør mester, og med den iver, de lægger for dagen, skal de nok lære det allesammen.

Vores engagement i Sprogskolen er med til at udbrede kendskabet til, hvad soroptimisme står for, og vi håber, at det vil have en positiv effekt, når vi indsamler penge til velgørende formål i ind- og udland.